je projekt Udruge CINAZ koji se provodi od 2012. godine uz podršku Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politku. To je prvi klub mladih u Zadru kojem je cilj poticanje aktivnog provođenja slobodnog vremena mladih, kreativnog stvaralaštva mladih, aktivnog sudjelovanje mladih u lokalnog zajednici te informiranje i educiranje mladih.

 

Pročitajte više o Klub mladih KLOOZ

Prvi lokalni informativni centar za mlade Zadar je projekt Udruge CINAZ pokrenut 2014. te zamišljen kao javni prostor dostupan svim mladima, s ciljem kvalitetnog informiranja i educiranja uz raznolik sadržaj. Projekt se provodi uz podršku Ministarstva za demografju obitelj, mlade i socijalnu politku.

Projekt „Prevencija suvremenih ovisnosti i nasilja nad i među djecom i mladima“ se provodi od osnutka udruge uz podršku Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra.

Cilj projekta je razviti osviještenost o problemu ovisnosti i važnosti rane prevencije svih oblika ovisnosti (s posebnim naglaskom na ovisnosti o ekranima) i nasilja te unaprijediti kvalitetu života djece i mladih grada Zadra.

CINAZ realizira izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u suradnji sa zainteresiranim osnovnim i srednjim školma Grada Zadra i Zadarske županije. Program se provodi uz podršku Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije.

U sklopu provedbe programa „Klub mladih KLOOZ“, Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ i Gradska knjižnica Zadar provode redovito od 2013. godine volontersku akciju „Mladi čitaju!“ s kojom obilježavaju nacionalnu kampanju za poticanje čtanja djeci naglas 'Čitaj mi!'.