Nenad VertovšekMagistar politologije, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao filozofiju, na temu „Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija – proizvodnja slike stvarnosti i neophodnih iluzija“. Vanjski je suradnik, naslovni docent na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, predaje kolegije Teorija i praksa medija i Medijska pismenost, predavao je i kolegij Hrvatski mediji. Na Diplomskom studiju Novinarstva i odnosa s javnošću Odjela za turizam i komunikacijske studije predavao je svojedobno i surađivao na kolegijima Hrvatska medijska scena, Suvremeno novinarstvo, Medijski žanrovi, Komunikologija masovnih medija, Odnosi s javnošću, Informacijske tehnologije i novinstvo i Novinarska praksa.

Radio kao profesionalni novinar preko 30 godina u različitim medijima, na radiju i televiziji, u tjednim i mjesečnim novinama, specijaliziranim u društvenim i ekonomskim pitanjima i događajima, poduzetništvu i menadžmentu. Sada je slobodni novinar - redovni je član Hrvatskog novinarskog društva od 1985., bio je predsjednik Županijskog vijeća HND-a u Zadru, te član Središnjeg odbora HND-a u Zagrebu. Član je uredništva prvog međunarodnog elektronskog znanstvenog časopisa za filozofiju medija i medijska istraživanja u Hrvatskoj - In medias res. Sudjelovao na nizu znanstvenih i stručnih simpozija, te objavio više znanstvenih i stručnih radova, koautor je četiri knjige – „Mediji i mladi“, „Mladi – odgoj za medije. Priručnik za stjecanje medijskih kompetencija“, „Deset dana bez ekrana“ i „Tamna strana ekrana“.

Od 2011. član je Hrvatskog filozofskog društva. Od 2009. godine sudjeluje u brojnim aktivnostima u području filozofije, etike i filozofije medija. Član Udruge Mala filozofija koja se bavi programima i radionicama o filozofiji obrazovanja i razvoja kritičkog mišljenja za djecu i mlade. Niz godina održava predavanja o novinarstvu i organizirao novinarske radionice. Od 2002.godine bio je voditelj Novinarske radionice u okviru web portala RivaOn redakcije Zadarske županije, od 2003. godine je voditelj Novinarske  radionice CINAZ-a, Centra za mlade i izvannastavne aktivnosti Zadarske županije. Program novinarskih radionica i poduke u novinarstvu i novinarskoj etici temeljio se na tradicionalnom pristupu novinarskom i medijskom izražavanju ali i suvremenim tehnologijama i tehnikama u kreativnom pristupu novinarstvu, od interaktivnih radionica do razvoja medijskog i individualnog izražavanja, medijske pismenosti i kritičkog promišljanja, te razvijanju metoda analize i rješavanja problema ovisnosti o medijima i medijskim manipulacijama.

Kao novinar u zadarskom “Narodnom listu” počeo raditi 1981. godine, prošao je cijeli put od novinara pripravnika i suradnika, do urednika gospodarstva i zamjenika glavnog i odgovornog urednika. Surađivao je stalno i povremeno i u ostalim tiskanim i elektroničkim medijima, od ožujka 1988. godine radi kao stariji suradnik i komentator II u zadarskom dopisništvu “Slobodne Dalmacije”. Od  1996. godine glavni je urednik “Zadarske televizije”, a 1998. do 2008. ponovo zaposlen u “Slobodnoj Dalmaciji”. Nastavlja kao slobodni novinar u nizu tjednika i mjesečnika, stručnih časopisa i novina poput zadarskog “Narodnog lista”, “Zadarskog lista”, zagrebačkog “Cromana”, stručnog časopisa za menadžere, kao i stručnog časopisa Hrvatske turističke zajednice “UT-ugostiteljstvo i turizam”, “Privrednog vjesnika”, Profita” i slično.

Patrick-Levačić-Foto-Žeminea-ČotrićPatrick Levačić rođen je 8.lipnja 1971. godine u Cannesu (Le Cannetu), Francuska. Diplomirao je francuski i ruski jezik i književnost 2000. godine pod mentorskim vodstvom doktorice Višnje Rister s temom Svjetovi Petrograda Andreja Bjelog. Tijekom studiranja je radio u Cannesu kao međunarodni šahovski učitelj. Dvaput se usavršavao u inozemstvu kao stipendist Francuske ambasade i Ministarstva znanosti RH. Nakon studija kratko je radio u Zadarskoj privatnoj gimnaziji i u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, Zadar.  Godine 2003. upisuje poslijediplomski studij književnosti. Godine 2006. obranio je magistarski rad pod naslovom Mit o graalu u srednjovjekovnoj francuskoj i ruskoj književnosti pred povjerenstvom dr. Andree Zlatar, dr. Tomislava Skračić i dr. Slavomira Sambunjaka. Iste godine primljen je kao asistent na Odjelu za francuski jezik i književnost gdje drži nastavu iz kolegija Uvod u studij francuske književnosti, Francuska civilizacija i Francuski putopisi. Godine 2007. ocjenivačko povjerenstvo u sastavu dr. Dean Duda, dr.Gabrijela Vidan i dr.Tomislav Skračića izvrsno je ocijenilo sinopsis njegovog doktorskog rada pod naslovom Dalmacija u francuskim putopisima (1806.-1914.). U studenom 2010. bio je u organizacijskom odboru znanstvenog skupa Otoci Ist i Škarda. U prosincu 2010. predao je doktorski rad koji je uspješno obranjen 21.lipnja 2011.

 

Odobren mu je novi izborni kolegij " Francuska književnost i film" (ljetni semestar 2012./13). Radio je s djecom kao trener hrvatske kadetske reprezentacije 2011. godine na prvenstvu Europe u Albeni (Bugarska). Napisao je scenarij za film "Mementorium" prikazan na Avantura Film Forum Festivalu u zadru 2012.

 

U sklopu Udruge CINAZ voditelj je šahovske radionice s djecom i mladima


Morna RogićRođena 1985. u Zadru. Diplomirala je engleski jezik i književnost i sociologiju na Sveučilištu u Zadru 2009. Uspješno je obranila diplomski rad iz kognitivne lingvistike na temu 'Konceptualna metafora u političkom govoru, analizirajući američki politički diskurs i politički govor dvojice američkih predsjednika Georga Busha i Baracka Obame, pod mentorstvom prof.dr.sc Danice Škare.

Tajnica i koordinatorica Udruge za iznannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ od 2011. Od školske godine 2011./2012. postala je koordinatorica stručno nacionalnog projekta 'Deset dana bez ekrana' u osnovnim školama diljem Republike Hrvatske. Projekt se uklapa u školski kurikul prevencije ovisnosti i vještine komuniciranja, i implementirala  ga je dosad u šest osnovnih škola diljem RH , uključujući po prvi put škole na otocima. Projekt se nastavlja u svakoj novoj školskoj godini. Vodila je projekt javnog rada 'Prevencija suvremenih ovisnosti'  2012. uz potporu HZZ-a u trajanju od 4 mj. Morana je pokrenula inicijativu i napisala projekt i program prvog kluba mladih u Zadru KLOOZ (engl.clues) namijenjen organiziranju slobodnog vremena mladih u Zadru kojeg je odobrilo Ministarstvo socijalne politike i mladih RH 2012. U sklopu kluba pokrenula je i prvu Info točku za mlade koja će se baviti kvalitetnim informiranjem mladih. Uz vođenje kluba mladih vodi edukacije za volontere, radionice za suvremene ovisnosti, umjetničke radionice, književne večeri.

U sklopu projekta „Empowerment toward equal opportunities“ kojeg je vodila Info zona iz Splita u partnerstvu s udrugom Cinaz iz Zadra, Argonautom iz Murtera i udrugom Zvono iz Belišća, a koji je dio većeg europskog projekta „Grassroots Europe-for local wellbeing“ kojeg financira Open Society Institute iz Budimpešte, vodila je PR projekta (promotivni materijali, snimanje dokumentarca i prijevod). Projekt je bio namjenjen formiranju Info točaka diljem RH u kojem je sudjelovalo 15 udruga mladih s područja Slavonije i Dalmacije.

Sudjelovala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim treninzima osposobljavanja za rad s mladima, seminarima, konferencijama, debatama, TV emisijama. Bavi se još i prevođenjem stručne literature. Hobiji su joj izrada nakita i modnih dodataka.

Publikacije:

- Suautorica knjige 'Tamna strana ekrana' u izdanju TIVA tiskare i Udruge CINAZ, Tiva Tiskara Varaždin, 2012

- Prevoditeljica knjige "Anarhizam, Prosvjedi, Odgoj" autora dr.sc. Zlatka Miliše an engleski jezik: Anarchis-Protests-Upbringing: Anarchistic implications in student protests and upbringing, Lambert Academic Publishing, Saarsbrucken, 2011

- Prevoditeljica  (još neobjavljene) knjige "Šok današnjice: UPOZORENJA" prof.dr.sc Zlatka Miliše na engleski jezik, 2012


OSPOSOBLJAVANJE

24.10.2012 – 26.10.2012  Šibenik

„Mogu li i ja biti mentor?“ trening osposobljavanja za mentore u Inicijativama mladih u sklopu programa 'Mladi na djelu', organzator: Agencije za mobilnost i programe EU (Zagreb).

25.10.2012 .- 3.10.2012  Pirovac

Jimmy-Youth Information Mediator, trening osposobljavanja za voditelje Info točaka i početnike u radu informiranja i savjetovanja mladih, agencija ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency, Luxembourg (Luxembourg)

25.9.-29.9.2012. Belišće

'PR and Visibility' trening namjenjen podizanju vidljivosti lokalnih organizacija.

 

13.3.12 – 21.3.12 Novi Sad (Srbija)

Međunarodni trening osposobljavanja "Volunteers' Centres - active youth in communities" namijenjen razvijanju vještina u volonterskom menadžmentu i razvoju volonterskih programa u zajednicama. Organizator: Centar za neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje Srbije

15 Feb 12 - 19 Feb 12 Predeal (Rumunjska)

'Appetiser-introduction to international youth work', uvod u međunarodni rad s mladima i program Mladi na djelu

organizator: Rumunska Nacionalna agencija ANPCDEFP

23 Nov 12 - 25 Nov 11 Slavonski brod

Nacionalni trening osposobljavanja Uključi se! – aktivno sudjelovanje mladih i program Mladi na djelu,  namijenjeno osobama aktivnim u radu s mladima na području sudjelovanja mladih i predstavnicima savjeta mladih. Organizator: Agencija za mobilnost i programe EU (Zagreb)

Biografija:

slikaValentina Grbić, profesorica engleskog jezika i književnosti i pedagogije. Od listopada 2010. god. članica je Udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ, u sklopu koje sudjeluje u provedbi nacionalnog projekta „Deset dana bez ekrana", održava medijske radionice u osnovnim školama diljem Hrvatske te sudjeluje u osmišljavanju i organizaciji novih projekata udruge (kao npr. Klub mladih „Klooz", u sklopu kojeg sudjeluje u treningu volontera, izvodi medijske radionice, radionice pisanja životopisa na engleskom jeziku te organizira književne večeri). Bavi se i prevođenjem stručne literature (prevodi i filmove i različite umjetničke tekstove). Pohađala je različite treninge i seminare u organizaciji Agencije za mobilnost (program „ Mladi na djelu") te Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), pri čemu je dobila potvrdu o stjecanju kompetencija „YOUTHPASS" (sustav proširen diljem Europe koji priznaje neformalno učenje unutar programa EU „Mladi na djelu"). Uz engleski, aktivno se služi i talijanskim i njemačkim jezikom. Od 2010. godine radila je u nekoliko osnovnih škola kao profesorica engleskog jezika te kao stručna suradnica - pedagogica.


OBJAVLJENI RADOVI:

Miliša, Tolić, Grbić: „Pedagogijska analiza reklama u tiskanim medijima" Acta Jadertina, vol. 7, str. 39-57, rujan 2011., Sveučilište u Zadru (znanstveni članak)

Miliša i suradnici: „Tamna strana ekrana", Tiva tiskara, 2012.

 

PRIJEVODI:

Miliša, Tolić: „Ovisnici o medijima i medijske manipulacije – Sociopedagoške implikacije i prevencija" („Addicted to media and media manipulation- Socio-pedagogical implications and prevention" LAP, GmbH & Co, 2012.)

Miliša, Z.: "Šok današnjice" ("The Shock of today" LAP GmbH & Co, 2012.)

Zlatko MilisaZlatko Miliša rođen je u Trogiru 1958.god. Pučku školu završava u rodnom gradu, srednje obrazovanje u Splitu, a u Zadru na Filozofskom fakultetu je diplomirao 1982. godine na studijskim grupama sociologije i pedagogije. Poslije diplomiranja radi kao školski pedagog u Splitu, u Centru Juraj Bonači za djecu s posebnim potrebama. 

Od listopada 1983. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zadru. Magistrirao je 1988.g. na Filozofskom fakultetu u Rijeci s temom Formiranje vrijednosnih orijentacija mladih prema radu. U ožujku 1997. godine doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, disertacijom Teorijsko-metodološki problemi istraživanja odgojne vrijednosti rada. Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zadru izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u prosincu 2000. godine, a Senat Sveučilišta u Zadru izabrite ga u izvanrednog profesora (prosinac) 2006. godine - višeg znanstvenog suradnika na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana pedagogija. Odlukom Senata Sveučilišta u Zadru izabran je za znansvevnog savjetnika i redovitog profesora 28. listopada 2011. Realizira nastavu na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru iz kolegija: Obrazovne politike, Odgoj i vrijednosti, Obrazovanje i društvo, Pedagogija rada i Medijska pedagogija, (za koje je izradio nastavne programe). Sukladno zahtjevima Bolonjskog procesa sudjelovao je u izmjenama plana i programa sveučilišnog prediplomskog i diplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Zadru, koji je 2009. godine usvojio Senat Sveučilišta u Zadru. Nositelj je kolegija Opća pedagogija u dopunskom pedagoško-psihološkom obrazovanju na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru.

Bio je pomoćnik ministra prosvjete i športa RH i ravnatelj Zavoda za školstvo od travnja 2000. godine do srpnja 2001. godine,  pročelnik  Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od listopada 2007. godine do listopada 2011. Šef je katedre za Sustavnu pedagogiju od 1. svibnja 2008. godine. Zamjenik je pročelnika Odjela za pedagogiju od 1. listopada 2011. te izabran po drugi put za šefa katerdere za Sustavnu pedagogiju istog Odjela.  Prije toga je u dva navrata obnašao tu funkciju. Bio je predsjednik je Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zadru od listopada 2007. godine do lipnja 2011. Do 2003. godine bio je suradnik na sedam znanstvenih projekata odobrenih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a od 2003. do 2007. godine bio je voditelj i glavni istraživač znanstvenog projekta: Rad kao odgojna vrijednost u komunama za ovisnike. Od 2007. do 2010. godine je bio glavni istraživač i voditelj znanstvenog projekta: Odgoj, vrijednosti i medijska manipulacija. Od 2010. godine je voditelj stručnog projekta Deset dana bez ekrana, koji se provodi u dvadeset škola diljem Hrvatske, a koje je sufinanciralo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH.

Sudionik je brojnih domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. Bio je regionalni voditelj projekta Građanski odgoj i osnove demokracije (od 2002. do 2004. godine).

Autor je (ili suautor) petnaest znanstvenih knjiga- monografija u Hrvatskoj, a dvije su u publicirane u inozemstvu, na engleskom jeziku. Objavio je i dvije knjige iz područja publicistike. Ima više od osamdeset objavljenih znanstvenih i stručnih radova u petnaestak časopisa. Objavio je jedanaest članaka u znanstvenim časopisima u suautorstvu sa studentima.

Bio je mentorom više od sedamdeset diplomskih radova i članom povjerenstava kod obrane desetak magistarskih i doktorskih disertacija, mentorom za magistarski rad i komentor  jedne doktorske disertacije na Sveučilištu u Zadru te mentorom triju disertacija na poslijediplomskom doktorskom studiju pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Gostujući profesor:

- Na Fakultetetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu za kolegij Sociologija rada od 1994/05. do 1998/99. akademske godine.

- Na Umjetničkoj akademiji u Splitu iz kolegija Opća pedagogija od 1999/10. do 2005/06. godine.

- Na Filozofskom fakultetu u Osijeku za kolegije Sociologija odgoja i obrazovanja i Pedagogija rada od akademske godine 2006/07. do 2009/10. godine.

- Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru za kolegije Medijska pedagogija, Pedagogija rada i Teorije odgoja od akademske 2007/08. do 2011/2. godine,  a na Filozofskom fakultetu u Mostaru od akademske 2008/2009. godine  do danas je angažiran kao gostujući profesor i voditelj kolegija Mediji i odgoj, Opća pedagogija te Nasilje nad i među mladima.

- Na poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije bio je gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pri Odsjeku za pedagogiju na Sveučilišnom doktorskom studiju pedagogije te na poslijediplomskom studiju Sociologija kulture Sveučilišta u Zadru.

- Od akademske 2010/11. godine je angaržiran na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu iz kolegija  Manipulacije djecom u medijima.

- Od akademske 2011/12. godine je angažiran na poslijediplomskom doktorskom studiju etnomuzikologije pri Umjetničkoj akademiji u Splitu za kolegije: Identitet i društvo i Sociopedagoška istraživanja glazbe.

Uredništvo:

Od 1996. - 1998. bio je član uredništva pedagogijskog časopisa Metodički ogledi. U 2001. godini bio je glavni urednik Kataloga stručnih skupova Zavoda za unapređivanje školstva RH. Od svibnja 2004. godine do svibnja 2010. godine bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Acta Iadertina Sveučilišta u Zadru, (Odjela za filozofiju, sociologiju i pedagogiju). Od svibnja 2009. godine je član uredništva pedagogijskog časopisa Pedagogijska istraživanja, a od prosinca 2010. član uredništva Medijanala- međunarodni znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva. Oba časpopisa imaju međunarodno uredništvo. Član uredništva priručnika i planera Za cjeloživotno učenje i kvalitetu življenja na poslu br. 16., MEP Consult, Zagreb 2010.

Recenzent: 

- Međunarodni recenzent Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH od 2010.godine

- Odlukom Nacionalnog vijeća za znanost RH 2006. i 2009. godine bio je tajni recezent za pet znanstvenih projekta koje financira resorno Ministarstvo RH. 

- Recenzirao je osam znanstvenih monografija, šest zbornika radova od kojih tri s međunarodnih skupova te dva priručnika.

- Bio je recenzentom za tridesetak znanstvenih članaka objavljenih u više znanstvenih časopisa. 

Stručne aktivnosti i članstva:

Dopredsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva od 2007. godine. Od 2006. godine član je GMK-a (Gesellschaft fur die Medien und Kommunikationskultur- Društvo za medije i komunikacijsku kulturu) sa sjedištem u Bielefeldu. Bio je član Senata Sveučilišta u Zadru od 2005. do 2007. i član Povjerenstva za promicanje kvalitete obrazovanja Sveučilišta u Zadru (od 2007. do 2009.) Bio je članom u više od dvadeset organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, na kojima je bio moderator i/ili jedan od plenarnih predavača.

Bio je član Izdavačkog odbora Sveučilišta u Zadru od 2003. do 2005. godine. Bio je zamjenik predsjednice Povjerenstva za zdravstveni odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama RH pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH od 2005. do 2007. godine. Bio je vanjski član UNESCO-vog odbora za odgoj i obrazovanje 2000. do 2001. godine. Od 2010. godine (po drugi puta) je predsjednik Udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti mladih u Zadru- CINAZ.

Popularizacija struke:

Surađivao je i/ili pisao (kolumne) za Vjesnik, Vijenac, Fokus, Zadarski list, Zadarski regional, Slobodnu Dalmaciju, Glas koncila, Hrvatski list, Školske novine te za nekoliko internetskih portala. Od lipnja 2011. do listopda 2011. imao je stalnu kolumnu na internetskom portalu Dnevno. hr. Od listopada 2011. je stalni kolumnista tjednika Nacija. Ima preko stotinnjak objavljenih članaka za stručne časopise i listove za mlade te dvije knjige iz oblasti publicistike. Često gostuje na okruglim stolovima, tribinama, stručnim seminarima, medijima, školama i civilnom sektoru. Imao je preko dvije stotine razgovora ili izjava o aktualnim pitanjima iz oblasti školstva, znanosti, problema i potreba mladih za brojne tiskovine i druge medije. Bio je gost na svim važnijim obrazovnim i informativnim emisijama HTV-a: Znakovi vremena, Latinica, Puls Hrvatske, Hrvatska uživo, Znanstvena sučeljavanja, Riječ i život, Među nama, Dobro jutro Hrvatska, Dnevniku HRT-a, Lica nacije, Puls Hrvatske, 8. kat, dnenik TV Nove... Od 25. rujna 2008. do svibnja 2009. je bio stalni komentator aktualnih pitanja iz oblasti školstva i znanosti u emisiji Indeks (II.program HTV-a).

Priznanja i nagrade: 

Od Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru dobio priznanje za «najprofesora» akademske 1999./2000. godine. Dobitnik zahvale za izraziti doprinos u organizaciji Prvog susreta kvalitetnih škola u Rijeci 2000. god i zahvale za izraziti doprinos u rješavanju temeljnih problema pomorskog školstva u Hrvata - 2002. god. Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije od 9. travnja 2010. godine dobitnik je Godišnje nagrade iz područja znanosti i programa poticanja izvanškolskih aktivnosti djece i mladih. Dobitnik godišnje nagrade „Ivan Filipović“ iz područja visokog školstva za 2009. godinu.