Udruga CINAZ provela lokalne konzultacije s mladima 

 

Konzultacije 1

 

   U srijedu, 13. srpnja 2016. u Udruzi za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – CINAZ održane su lokalne konzultacije s mladima – ˝Sudjelovanje mladih u europskom društvu˝ u sklopu 5. ciklusa strukturiranog dijaloga s mladima na temu ˝Omogućimo svim mladim ljudima da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi. Spremni za život, spremni za društvo!˝

 

  Europska unija od 2009. provodi konzultacije u okviru kojih mladi imaju priliku iznijeti svoja mišljenja i prijedloge te na taj način utjecati i oblikovati europsku politiku koja ih se izravno tiče. Kroz strukturirani dijalog tijela javne vlasti, uključujući institucije Europske unije, savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području. Do sada su provedena četiri 18-mjesečna ciklusa strukturiranog dijaloga na teme zapošljavanja mladih, sudjelovanja mladih u demokratskom životu, društvene uključenosti mladih i osnaživanje mladih za političko sudjelovanje. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju strukturirani dijalog s mladima počeo se provoditi i kod nas, a za njegovu provedbu zadužena je Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog s mladima. Članovi i članice Nacionalne skupine su predstavnici i predstavnice Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe EU, Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i Mreže mladih Hrvatske. Trenutačno je u tijeku peti ciklus koji je počeo 2016. godine i trajat će do kraja lipnja 2017., a posvećen je životnim vještinama mladih. Poseban naglasak stavljen je na vještine koje mladima omogućuju da sudjeluju u raznolikoj, povezanoj i uključivoj Europi.

 

  S ciljem uključivanja što većeg broja mladih u konzultacije i udruga CINAZ  se uz potporu Nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga uključila u promicanje i provedbu strukturiranog dijaloga u Zadarskoj županiji. Tijekom konzultacija sa sudionicama smo raspravljali o tome koje sve kompetencije mladi danas trebaju imati kako bi se uspješno nosili s promjenama u društvu, ali i kako bi u potpunosti ostvarili svoje potencijale te što je sve potrebno učiniti da se diskriminacija i stigmatizacija ranjivih skupina mladih svede na minimum.

 

  Udruga CINAZ planira i u budućnosti provoditi konzultacije s mladima te Vas pozivamo da se uključite i izrazite svoje mišljenje. Više informacija o strukturiranom dijalogu s mladima pronađite na: www.eupita.eu

 

Konzultacije 2