Biografija:

slikaValentina Grbić, profesorica engleskog jezika i književnosti i pedagogije. Od listopada 2010. god. članica je Udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ, u sklopu koje sudjeluje u provedbi nacionalnog projekta „Deset dana bez ekrana", održava medijske radionice u osnovnim školama diljem Hrvatske te sudjeluje u osmišljavanju i organizaciji novih projekata udruge (kao npr. Klub mladih „Klooz", u sklopu kojeg sudjeluje u treningu volontera, izvodi medijske radionice, radionice pisanja životopisa na engleskom jeziku te organizira književne večeri). Bavi se i prevođenjem stručne literature (prevodi i filmove i različite umjetničke tekstove). Pohađala je različite treninge i seminare u organizaciji Agencije za mobilnost (program „ Mladi na djelu") te Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), pri čemu je dobila potvrdu o stjecanju kompetencija „YOUTHPASS" (sustav proširen diljem Europe koji priznaje neformalno učenje unutar programa EU „Mladi na djelu"). Uz engleski, aktivno se služi i talijanskim i njemačkim jezikom. Od 2010. godine radila je u nekoliko osnovnih škola kao profesorica engleskog jezika te kao stručna suradnica - pedagogica.


OBJAVLJENI RADOVI:

Miliša, Tolić, Grbić: „Pedagogijska analiza reklama u tiskanim medijima" Acta Jadertina, vol. 7, str. 39-57, rujan 2011., Sveučilište u Zadru (znanstveni članak)

Miliša i suradnici: „Tamna strana ekrana", Tiva tiskara, 2012.

 

PRIJEVODI:

Miliša, Tolić: „Ovisnici o medijima i medijske manipulacije – Sociopedagoške implikacije i prevencija" („Addicted to media and media manipulation- Socio-pedagogical implications and prevention" LAP, GmbH & Co, 2012.)

Miliša, Z.: "Šok današnjice" ("The Shock of today" LAP GmbH & Co, 2012.)