Projekt „Prevencija suvremenih ovisnosti i nasilja nad i među djecom i mladima“ se provodi od osnutka udruge uz podršku Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra.

Cilj projekta je razviti osviještenost o problemu ovisnosti i važnosti rane prevencije svih oblika ovisnosti (s posebnim naglaskom na ovisnosti o ekranima) i nasilja te unaprijediti kvalitetu života djece i mladih grada Zadra.

Projekt „Prevencija suvremenih ovisnosti i nasilja nad i među djecom i mladima“ se provodi od osnutka udruge uz podršku Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra.

Cilj projekta je razviti osviještenost o problemu ovisnosti i važnosti rane prevencije svih oblika ovisnosti (s posebnim naglaskom na ovisnosti o ekranima) i nasilja te unaprijediti kvalitetu života djece i mladih grada Zadra.

Projektom namjeravamo uključiti studente i učenike osnovnih i srednjih škola grada Zadra u suglasnosti s njihovim roditeljima i školama. Ovu populaciju smo odabrali zbog važnosti rane prevencije i zaštite djece od opasnih i manipulirajućih medijskih sadržaja i aktivnosti, koja će se odvijati u skladu s razvojnim mogućnostima prilikom razvoja refleksno-kritičkog stava. Ovim projektom se također djecu i mlade potiče na kvalitetno i kreativno organiziranje slobodnog vremena, uključivanje mladih u volontiranje, poticanje zdravog stila života djece i mladih uz informiranje, suzbijanje nasilja nad i među djecom i mladima i ostalog rizičnog ponašanja kod mladih (droga, alkohol, klađenje).