Marina Nekić Udruga CINAZMarina Nekić rođena je 1975. godine u Tuzli (BiH). Osnovnu školu završila je 1989. u Tuzli kao i prva dva razreda Gimnazije “Meša Selimović”. Opću gimnaziju “Vladimir Nazor” završila je u Zadru 1993. Studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru završila je 1998. godine. Po završetku studija, od 1998. do 2001. radila je u Crvenom križu u programu rada s ovisnicima i u Caritasu u programu nenasilnog rješavanja sukoba kod djece iz rizičnih obitelji. Također je u spomenutom razdoblju volontirala u Udruzi Duga u radu s djecom i ženama žrtvama obiteljskog nasilja. 

2001. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru zapošljava se kao znanstvena novakinja dok poslijediplomski znanstveni studij iz psihologije završava na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine obranom magistarskog rada. Godine 2010. obranom doktorske disertacije stekla je doktorat znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 

Trenutno je u zvanju izvanredne profesorice na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, te je nositeljica tri obavezna kolegija i tri izborna kolegija, te je i nositeljica jednog kolegija za program nastavničkih kompetencija. Uz formalno obrazovanje, završila je i niz dodatnih edukacija iz različitih područja: edukacija o statističkim analizama podataka, informatičke Edupoint tečajeve, edukacije iz Bihevioralno-kognitivne terapije (prvi stupanj).

2009. završila je edukaciju iz geštalt psihoterapije pri „Gestalt Pschotherapy Training Institute Malta“, Sudjelovala je u radu radionica organiziranih u okviru Tempus DUCAS (Developing University Counselling and Advisory Services). Nadalje, sudjelovala je i u edukaciji za edukatore u okviru Tempus projekta EduQuality – Izjednačavanje mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. 

U području terapijskog rada u srpnju 2011. sudjelovala je na ljetnoj školi u Londonu u organizaciji Pink Therapy i University of Middlesex za koju je dobila stipendiju. Tema edukacije je bila Psihoterapijski rad s osobama rodnih i spolnih manjina. Također je sudjelovala u dvije radionice koje je organizirala Udruga Lori na temu „Psihosocijalni aspekti coming-outa u Hrvatskoj“ (2008. godine) i „Specifičnosti rada s LGBT osobama“ (2017. godine). 

Od 2013. se uključila u edukaciju iz sistemskih konstelacija, te u edukaciju iz seksualne terapije pri Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju. 2014. godine sudjelovala je na radionici u organizaciji Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske „Kako psihoterapija može pomoći u prevenciji i liječenju karcinoma“. U svibnju 2018. završila je edukaciju iz psihoterapijske supervizije koju su oranizirali Geštalt centar „Homa“ iz Zagreba i „GiTa“ geštalt institut iz Ljubljane. Uz edukacije u području savjetovanja i psihoterapijskog rada aktivno je sudjelovala i u nizu edukacija i radionica vezanih u znanstveni rad.

Uz navedeno, od 2015. do 2019. godine obnašala je dužnost zamjenice voditeljice Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru. Od 2015. članica je Povjerenstva za studente s invaliditetom pri Sveučilištu u Zadru, a od 2017. do 2019. godine bila je članica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Na matičnom Odjelu je dugogodišnja članica organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Dani psihologije u Zadru, te aktivno sudjeluje u provedbi manifestacija Tjedan mozga, Dani seksualnosti i Otvoreni dan Sveučilišta. 

 

Izvođenje nastave

 

Na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru dosad izvodim (ili sam izvodila) nastavu iz sljedećih kolegija:

 

  • Dječja psihologija 
  • Psihologija adolescencije
  • Psihologija ljudske seksualnosti I
  • Psihologija ljudske seksualnosti II
  • Osobe s invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju
  • Psihologija savjetovanja
  • Razvojne promjene i učenje
  • Kognitivni razvoj i učenje
  • Privrženost kroz životni vijek
  • Osnove geštalt psihoterapije