Nakon odrađenih kreativnih radionica, započeli smo s drugom fazom projekta "Mali poduzetnici" u kojem smo ovaj tjedan posjetili Lišane ostrovičke, Sali na Dugom otoku i Preko na otoku Ugljanu gdje smo učenike učili o marketingu, brendiranju i financijskoj pismenosti pod vodstvom profesorice Sandre Bijelić Pajović iz Ekonomsko birotehničke i trgovačke Zadar koja je sa svojim učenicima pripremila edukativnu brošuru na istu temu koju ćemo prezentirati javnosti u tiskanom i digitalnom obliku.
 
 
Mali poduzetnici CINAZUdruga CINAZ Mali poduzetniciUdruga CINAZ Mali poduzetniciUdruga CINAZ Mali poduzetnici