Marina Nekić Udruga CINAZMarina Nekić rođena je 1975. godine u Tuzli (BiH). Osnovnu školu završila je 1989. u Tuzli kao i prva dva razreda Gimnazije “Meša Selimović”. Opću gimnaziju “Vladimir Nazor” završila je u Zadru 1993. Studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru završila je 1998. godine. Po završetku studija, od 1998. do 2001. radila je u Crvenom križu u programu rada s ovisnicima i u Caritasu u programu nenasilnog rješavanja sukoba kod djece iz rizičnih obitelji. Također je u spomenutom razdoblju volontirala u Udruzi Duga u radu s djecom i ženama žrtvama obiteljskog nasilja. 

2001. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru zapošljava se kao znanstvena novakinja dok poslijediplomski znanstveni studij iz psihologije završava na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine obranom magistarskog rada. Godine 2010. obranom doktorske disertacije stekla je doktorat znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 

Trenutno je u zvanju izvanredne profesorice na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, te je nositeljica tri obavezna kolegija i tri izborna kolegija, te je i nositeljica jednog kolegija za program nastavničkih kompetencija. Uz formalno obrazovanje, završila je i niz dodatnih edukacija iz različitih područja: edukacija o statističkim analizama podataka, informatičke Edupoint tečajeve, edukacije iz Bihevioralno-kognitivne terapije (prvi stupanj).

2009. završila je edukaciju iz geštalt psihoterapije pri „Gestalt Pschotherapy Training Institute Malta“, Sudjelovala je u radu radionica organiziranih u okviru Tempus DUCAS (Developing University Counselling and Advisory Services). Nadalje, sudjelovala je i u edukaciji za edukatore u okviru Tempus projekta EduQuality – Izjednačavanje mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. 

U području terapijskog rada u srpnju 2011. sudjelovala je na ljetnoj školi u Londonu u organizaciji Pink Therapy i University of Middlesex za koju je dobila stipendiju. Tema edukacije je bila Psihoterapijski rad s osobama rodnih i spolnih manjina. Također je sudjelovala u dvije radionice koje je organizirala Udruga Lori na temu „Psihosocijalni aspekti coming-outa u Hrvatskoj“ (2008. godine) i „Specifičnosti rada s LGBT osobama“ (2017. godine). 

Od 2013. se uključila u edukaciju iz sistemskih konstelacija, te u edukaciju iz seksualne terapije pri Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju. 2014. godine sudjelovala je na radionici u organizaciji Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske „Kako psihoterapija može pomoći u prevenciji i liječenju karcinoma“. U svibnju 2018. završila je edukaciju iz psihoterapijske supervizije koju su oranizirali Geštalt centar „Homa“ iz Zagreba i „GiTa“ geštalt institut iz Ljubljane. Uz edukacije u području savjetovanja i psihoterapijskog rada aktivno je sudjelovala i u nizu edukacija i radionica vezanih u znanstveni rad.

Uz navedeno, od 2015. do 2019. godine obnašala je dužnost zamjenice voditeljice Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru. Od 2015. članica je Povjerenstva za studente s invaliditetom pri Sveučilištu u Zadru, a od 2017. do 2019. godine bila je članica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Na matičnom Odjelu je dugogodišnja članica organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Dani psihologije u Zadru, te aktivno sudjeluje u provedbi manifestacija Tjedan mozga, Dani seksualnosti i Otvoreni dan Sveučilišta. 

 

Izvođenje nastave

 

Na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru dosad izvodim (ili sam izvodila) nastavu iz sljedećih kolegija:

 

  • Dječja psihologija 
  • Psihologija adolescencije
  • Psihologija ljudske seksualnosti I
  • Psihologija ljudske seksualnosti II
  • Osobe s invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju
  • Psihologija savjetovanja
  • Razvojne promjene i učenje
  • Kognitivni razvoj i učenje
  • Privrženost kroz životni vijek
  • Osnove geštalt psihoterapije


Morna RogićRođena 1985. u Zadru. Diplomirala je engleski jezik i književnost i sociologiju na Sveučilištu u Zadru 2009. Uspješno je obranila diplomski rad iz kognitivne lingvistike na temu 'Konceptualna metafora u političkom govoru, analizirajući američki politički diskurs i politički govor dvojice američkih predsjednika Georga Busha i Baracka Obame, pod mentorstvom prof.dr.sc Danice Škare.

Tajnica i koordinatorica Udruge za iznannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ od 2011. Od školske godine 2011./2012. postala je koordinatorica stručno nacionalnog projekta 'Deset dana bez ekrana' u osnovnim školama diljem Republike Hrvatske. Projekt se uklapa u školski kurikul prevencije ovisnosti i vještine komuniciranja, i implementirala  ga je dosad u šest osnovnih škola diljem RH , uključujući po prvi put škole na otocima. Projekt se nastavlja u svakoj novoj školskoj godini. Vodila je projekt javnog rada 'Prevencija suvremenih ovisnosti'  2012. uz potporu HZZ-a u trajanju od 4 mj. Morana je pokrenula inicijativu i napisala projekt i program prvog kluba mladih u Zadru KLOOZ (engl.clues) namijenjen organiziranju slobodnog vremena mladih u Zadru kojeg je odobrilo Ministarstvo socijalne politike i mladih RH 2012. U sklopu kluba pokrenula je i prvu Info točku za mlade koja će se baviti kvalitetnim informiranjem mladih. Uz vođenje kluba mladih vodi edukacije za volontere, radionice za suvremene ovisnosti, umjetničke radionice, književne večeri.

U sklopu projekta „Empowerment toward equal opportunities“ kojeg je vodila Info zona iz Splita u partnerstvu s udrugom Cinaz iz Zadra, Argonautom iz Murtera i udrugom Zvono iz Belišća, a koji je dio većeg europskog projekta „Grassroots Europe-for local wellbeing“ kojeg financira Open Society Institute iz Budimpešte, vodila je PR projekta (promotivni materijali, snimanje dokumentarca i prijevod). Projekt je bio namjenjen formiranju Info točaka diljem RH u kojem je sudjelovalo 15 udruga mladih s područja Slavonije i Dalmacije.

Sudjelovala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim treninzima osposobljavanja za rad s mladima, seminarima, konferencijama, debatama, TV emisijama. Bavi se još i prevođenjem stručne literature. Hobiji su joj izrada nakita i modnih dodataka.

Publikacije:

- Suautorica knjige 'Tamna strana ekrana' u izdanju TIVA tiskare i Udruge CINAZ, Tiva Tiskara Varaždin, 2012

- Prevoditeljica knjige "Anarhizam, Prosvjedi, Odgoj" autora dr.sc. Zlatka Miliše an engleski jezik: Anarchis-Protests-Upbringing: Anarchistic implications in student protests and upbringing, Lambert Academic Publishing, Saarsbrucken, 2011

- Prevoditeljica  (još neobjavljene) knjige "Šok današnjice: UPOZORENJA" prof.dr.sc Zlatka Miliše na engleski jezik, 2012


OSPOSOBLJAVANJE

24.10.2012 – 26.10.2012  Šibenik

„Mogu li i ja biti mentor?“ trening osposobljavanja za mentore u Inicijativama mladih u sklopu programa 'Mladi na djelu', organzator: Agencije za mobilnost i programe EU (Zagreb).

25.10.2012 .- 3.10.2012  Pirovac

Jimmy-Youth Information Mediator, trening osposobljavanja za voditelje Info točaka i početnike u radu informiranja i savjetovanja mladih, agencija ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency, Luxembourg (Luxembourg)

25.9.-29.9.2012. Belišće

'PR and Visibility' trening namjenjen podizanju vidljivosti lokalnih organizacija.

 

13.3.12 – 21.3.12 Novi Sad (Srbija)

Međunarodni trening osposobljavanja "Volunteers' Centres - active youth in communities" namijenjen razvijanju vještina u volonterskom menadžmentu i razvoju volonterskih programa u zajednicama. Organizator: Centar za neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje Srbije

15 Feb 12 - 19 Feb 12 Predeal (Rumunjska)

'Appetiser-introduction to international youth work', uvod u međunarodni rad s mladima i program Mladi na djelu

organizator: Rumunska Nacionalna agencija ANPCDEFP

23 Nov 12 - 25 Nov 11 Slavonski brod

Nacionalni trening osposobljavanja Uključi se! – aktivno sudjelovanje mladih i program Mladi na djelu,  namijenjeno osobama aktivnim u radu s mladima na području sudjelovanja mladih i predstavnicima savjeta mladih. Organizator: Agencija za mobilnost i programe EU (Zagreb)

Biografija:

slikaValentina Grbić, profesorica engleskog jezika i književnosti i pedagogije. Od listopada 2010. god. članica je Udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ, u sklopu koje sudjeluje u provedbi nacionalnog projekta „Deset dana bez ekrana", održava medijske radionice u osnovnim školama diljem Hrvatske te sudjeluje u osmišljavanju i organizaciji novih projekata udruge (kao npr. Klub mladih „Klooz", u sklopu kojeg sudjeluje u treningu volontera, izvodi medijske radionice, radionice pisanja životopisa na engleskom jeziku te organizira književne večeri). Bavi se i prevođenjem stručne literature (prevodi i filmove i različite umjetničke tekstove). Pohađala je različite treninge i seminare u organizaciji Agencije za mobilnost (program „ Mladi na djelu") te Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), pri čemu je dobila potvrdu o stjecanju kompetencija „YOUTHPASS" (sustav proširen diljem Europe koji priznaje neformalno učenje unutar programa EU „Mladi na djelu"). Uz engleski, aktivno se služi i talijanskim i njemačkim jezikom. Od 2010. godine radila je u nekoliko osnovnih škola kao profesorica engleskog jezika te kao stručna suradnica - pedagogica.


OBJAVLJENI RADOVI:

Miliša, Tolić, Grbić: „Pedagogijska analiza reklama u tiskanim medijima" Acta Jadertina, vol. 7, str. 39-57, rujan 2011., Sveučilište u Zadru (znanstveni članak)

Miliša i suradnici: „Tamna strana ekrana", Tiva tiskara, 2012.

 

PRIJEVODI:

Miliša, Tolić: „Ovisnici o medijima i medijske manipulacije – Sociopedagoške implikacije i prevencija" („Addicted to media and media manipulation- Socio-pedagogical implications and prevention" LAP, GmbH & Co, 2012.)

Miliša, Z.: "Šok današnjice" ("The Shock of today" LAP GmbH & Co, 2012.)

Patrick-Levačić-Foto-Žeminea-ČotrićPatrick Levačić rođen je 8.lipnja 1971. godine u Cannesu (Le Cannetu), Francuska. Diplomirao je francuski i ruski jezik i književnost 2000. godine pod mentorskim vodstvom doktorice Višnje Rister s temom Svjetovi Petrograda Andreja Bjelog. Tijekom studiranja je radio u Cannesu kao međunarodni šahovski učitelj. Dvaput se usavršavao u inozemstvu kao stipendist Francuske ambasade i Ministarstva znanosti RH. Nakon studija kratko je radio u Zadarskoj privatnoj gimnaziji i u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, Zadar.  Godine 2003. upisuje poslijediplomski studij književnosti. Godine 2006. obranio je magistarski rad pod naslovom Mit o graalu u srednjovjekovnoj francuskoj i ruskoj književnosti pred povjerenstvom dr. Andree Zlatar, dr. Tomislava Skračić i dr. Slavomira Sambunjaka. Iste godine primljen je kao asistent na Odjelu za francuski jezik i književnost gdje drži nastavu iz kolegija Uvod u studij francuske književnosti, Francuska civilizacija i Francuski putopisi. Godine 2007. ocjenivačko povjerenstvo u sastavu dr. Dean Duda, dr.Gabrijela Vidan i dr.Tomislav Skračića izvrsno je ocijenilo sinopsis njegovog doktorskog rada pod naslovom Dalmacija u francuskim putopisima (1806.-1914.). U studenom 2010. bio je u organizacijskom odboru znanstvenog skupa Otoci Ist i Škarda. U prosincu 2010. predao je doktorski rad koji je uspješno obranjen 21.lipnja 2011.

 

Odobren mu je novi izborni kolegij " Francuska književnost i film" (ljetni semestar 2012./13). Radio je s djecom kao trener hrvatske kadetske reprezentacije 2011. godine na prvenstvu Europe u Albeni (Bugarska). Napisao je scenarij za film "Mementorium" prikazan na Avantura Film Forum Festivalu u zadru 2012.

 

U sklopu Udruge CINAZ voditelj je šahovske radionice s djecom i mladima

BrunoDr. sc. Bruno Ćurko rođen je 2. prosinca 1973. godine u Zadru. Diplomirao je filozofiju i latinski jezik na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilište u Splitu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom »Kritičko mišljenje u nastavi filozofije, logike i etike«. Od 1997. do 2006. godine radio je u nekoliko srednjih škola kao nastavnik filozofije, logike, etike, latinskog jezika, politike i gospodarstva te mitologije (izborni predmet). Od 2006. zaposlen je na Institutu za filozofiju u Zagrebu, a od 2007. – 2012. godine predavač je kolegija Metodika nastave filozofije, Metodika nastave etike te Školske prakse na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Od 2007. godine voditelj je hrvatske delegacije i član Međunarodnog žirija na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi. Od 2008.-2012. predsjednik je Državnog povjerenstva za natjecanje iz filozofije i logike. Tajnik je uredništva časopisa Metodički ogledi, te član mladog uredništva časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Bio je član nekoliko programskih odbora domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija, a od 2007. je tajnik Programskog odbora simpozija »Frane Petrić i renesansne filozofske tradicije« u okviru međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića. U studenome 2012. izabrana za tajnika SOPHIAe (European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children).

Osnivač je i predsjednik Udruge Mala filozofija i suautor svih programa i projekata Male filozofije. Kroz programe Male filozofije u posljednje četiri godine prošlo je oko 700 učenika trećih i četvrtih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, te tridesetak učenika četvrtih razreda iz Seoula (Južna Koreja). Član je vijeća Cinaza, u kojem vodi radionice »kritičkog mišljenja«.

Sa svojim izlaganjima sudjelovao na više od trideset znanstvenih skupova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Južnoj Koreji i Italiji. Objavio dvadesetak radova u znanstvenim časopisima u Hrvatskoj, Francuskoj, Brazilu, Makedoniji, Sloveniji te Bosni i Hercegovini.  Sautor je udžbenika iz Etike za drugi razred srednje škole »Ja, Mi, Oni«, te urednik (zajedno sa Ivanom Gregoric) knjige Novi val i filozofija (Zagreb: Jesenski i Turk, 2012.)